SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות אלכסנדרה דמיטרייבה בת זינאידה כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות אלכסנדרה דמיטרייבה בת זינאידה

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר