SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות נתן נחמן בן שרה אודל כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות נתן נחמן בן שרה אודל

נדקר אתמול על ידי נערים נמצע בטיפול נמרץ במצב בינוני קשה

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר