SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות פרומה לאה בת חנה כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות פרומה לאה בת חנה

אישה צעירה חולה במחלה

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר