SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות מרק ויקטור בן לאה דניאל כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות מרק ויקטור בן לאה דניאל

שיינצל מהקורונה שיתעורר וינשום לבד שתהיה רפואה שלמה ואריכות ימים אמן

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר