SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות שרה בת שמחה כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות שרה בת שמחה

רפואה שלמה בעקבות ניתוח

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר