SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות עדינה איידל בת חיה שרה כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות עדינה איידל בת חיה שרה

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר