SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות התינוק מלאכי יאיר בן אילת כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות התינוק מלאכי יאיר בן אילת

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר