SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות הרב גבריאל אליהו הכהן בן רחל חיה - לרפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות הרב גבריאל אליהו הכהן בן רחל חיה - לרפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל

התמוטט בעת שליחות מצווה בספרד

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר