SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות יהודה בן צילה כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות יהודה בן צילה

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר