SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות רם בן נורית כהן כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות רם בן נורית כהן

רפואה שלמה והחלמה מהירה ושיחזור לעצמו כפי שהיה .

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר