SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות דקל דוד בן רבקה כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות דקל דוד בן רבקה

הילד שטבע בבריכה בצפת מצבו לא

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר