SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות גיל בן מירי כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות גיל בן מירי

שנמצא בחדר ניתוח

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר