SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות סילביה בת פיבי כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות סילביה בת פיבי

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר