SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות שושנה זיסל בת הנדל כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות שושנה זיסל בת הנדל

לרפואה שלמה ומהירה, מזמנים מהקב"ה ניסים וישועות

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר