SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות יהודה בן מסעודה כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות יהודה בן מסעודה

נא לאשר בכפתור הירוק שפרק התהילים נקרא לרפואת יהודה בן מסעודה

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר