SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות יוסף מורדכי יודקין כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות יוסף מורדכי יודקין

להצלחה כללית

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר