SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות אדריאן חיים בן קלרה כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות אדריאן חיים בן קלרה

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר