SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות יוכבד בת דליה חנינה כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות יוכבד בת דליה חנינה

מצב קשה

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר