SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות גבריאל בן מסעודה כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות גבריאל בן מסעודה

לרפואה

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר